Maintains Industrial Presence and Progress

Zaree har en långsiktig förvaltnings- och investeringsfilosofi. Zaree & Partners analyserar och förvaltar koncernens portfölj.

 

Om oss

Koncernen (Zaree) äger en växande portfölj av företag med målsättningen att skapa långsiktig tillväxt och främja stabila marknadsförhållanden. Tillsammans med sitt förvaltningsbolag skapar, förvärvar, förädlar och investerar Zaree & Partners i företag inom hållbarhet, marknadseffektivitet, säkerhet, utbildning, infrastruktur, transport, fastigheter och nystartade företag med banbrytande teknik.

Fokus på specifika sektorer och marknader

Fokus

Vårt fokus är på framtidens företag med banbrytande idéer och potential, mogna företag med stabil verksamhet samt även stabila tillgångar som fastigheter.

 
 

Mogna bolag

En del av vår portfölj är att fokusera på mogna företag med stabila positioner på marknaden och i den bransch de verkar i. Företagen måste ha förutsättningar för anpassning och vidareutveckling av sin affärsverksamhet.

Fastigheter

Genom att investera i stabila tillgångar med låg prisfluktuationer och korrelation mot marknaden, med stabil kassaflöde kan vi behålla en del av vår portfölj i reala tillgångar. Detta utgör den stabila grunden som möjliggör investeringar i andra fokusområden där vi söker högre avkastning.

Tech och innovationer

Genom att investera i banbrytande teknologi positionerar vi oss in i framtiden där vi strävar efter högre avkastning. Vi fokuserar främst på nystartade företag och tillväxtföretag med innovativa lösningar i syfte att förändra marknader och branscher.

En koncern under stadig tillväxt och utveckling

Gruppen

Vår portfölj är en växande grupp av företag där majoriteten ägs av Zaree. En del av vår portfölj förvaltas aktivt och vissa delar förvaltas tillsammans med våra partners.

 
 

Zaree & Partners

Ett oberoende Corporate Finance-bolag som erbjuder rådgivning till företag i behov av finansiering, buyouts, värdering, analys och förvärv.

Zaree Group AB: 100% A-aktier

Ledoux Investment

Ett fastighetsinvestmentbolag med fokus på direktägande i fastigheter med stabila kassaflöden och långsiktiga tillväxtpotential.

Zaree Group AB: 90% A-aktier

Partners: 10% A-aktier

Investerare: Öppet för investerare

Zaree Tech Investment

Ett tech-drivet risk-kapitalbolag med kärnfokus på teknologi och innovativa startups inom ett antal olika sektorer och marknader.

Zaree Group AB: 90% A-aktier

Partners: 10% A-aktier

Investerare: Öppnar 2022 för investerare

Kontakta oss för vårt partnerskapsprogram eller våra investeringar

Kontakta oss

Vi välkomnar nya partners och investerare som delar vår vision och filosofi.

 

Du är välkommen att kontakta oss via Zaree & Partners.

 

Zaree Group AB

  • White LinkedIn Icon

Email:

Postbox:

info@zareegroup.se

BOX 7359 | 103 90 Stockholm SE

 

2019 Copyright © Zaree. All right reserved